English Academy 4U


Kurzy
Preklady
Tlmočenie
Fotogaléria
Prihláška
Referencie
História firmy
Kontakty

je tá správna voľba, ak sa potrebujete naučiť angličtinu alebo sa v nej zdokonaliť


PREKLADY z/do CUDZÍCH JAZYKOV
Naša jazyková škola English Academy 4U poskytuje kvalitné preklady všetkého druhu (bežné, úradné - s okrúhlou pečiatkou súdneho prekladateľa, odborné).
 
Úradný / Neúradný preklad
 • pri rozsahu do 6 NS*/deň vyhotovujeme preklady do 3 pracovných dní
 • výsledná cena sa posudzuje podľa počtu NS, obsahu a náročnosti prekladu, výslednej úpravy prekladu a rýchlosti doručenia
NS* = Normostrana = 1800 znakov vrátane medzier, písaná textovým editorom, v prípade neúplnej jednej strany (menej ako 1800 znakov na strane) pri úradne overených prekladoch sa počíta každá takáto strana za jednu normostranu.
 
Neprehliadnite!!!
 • cena výsledného prekladu môže byť navýšená v prípade, že Vami doručený text nie je v digitálnej podobe
 • k úradne overeným prekladom je potrebný originál alebo notársky overená kópia dokumentu
 • dodacia doba prekladu začína plynúť dobou doručenia Vami dodaného dokumentu
 • úradné preklady vyhotovujeme v rámci celého Slovenska, v prípade nevyzdvihnutia si prekladu osobne v kancelárii jazykovej školy preklad zasielame na dobierku
Spôsob platby:
 • hotovosťou v sídle jazykovej školy
 • prevodom na náš bankový účet
Objednávky:
 • mailom na adresu: info@ea4u.sk
 • telefonicky: 0905 961 119
 • osobne v sídle jazykovej školy, V. Tvrdého 1, 010 01 Žilina

Stránka je optimalizovaná pre rozlíšenie 1024x768
©2009-2013  English Academy 4U